11. Kringloopmodel 1 (EmjD 14-3)

laatste update: 06-2021

In een land is geld het economisch bindmiddel. Dit geld stroomt van de ene sector naar de andere. Met het kringloopmodel proberen economen deze processen betrekkelijk eenvoudig weer te geven. Ook in dit filmpje komen deze geldstromen aan de orde. Begrippen als consumeren, investeren, inkomensvermenigvuldiger, spaarlek, belastinglek, inverdieneffect en nog een aantal macro-economische begrippen komen aan de orde.

Plaats een reactie